KAMU HUKUKU YÜKSEK LİSANS EKONOMİK SUÇLAR TCK 241.MADDE TEFECİLİK SUÇU ÖZELİNDE POS TEFECİLİĞİ Tefecilik Madde 241- (1) Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) (Ek:14/4/2020-7242/14 md.) Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.
© Av. Rahmi Çelik Tüm Hakkı Saklıdır. Goramedya.