Yazar: admin

Ekonomik Suçlar Yönünden Pos Tefeciliği Suçu

KAMU HUKUKU YÜKSEK LİSANS

EKONOMİK SUÇLAR

TCK 241.MADDE TEFECİLİK SUÇU ÖZELİNDE POS TEFECİLİĞİ

Tefecilik Madde 241- (1) Kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) (Ek:14/4/2020-7242/14 md.) Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.

okumaya devam et

© Av. Rahmi Çelik Tüm Hakkı Saklıdır. Goramedya.